Biblioteca Comunale – Monzambano

Orario:

Fri 19 April 09:00 - 12:00
15:30 - 18:30
Sat 20 April Chiusa
Sun 21 April Chiusa
Mon 22 April Chiusa
Tue 23 April 15:30 - 18:30
Wed 24 April Chiusa
Thu 25 April 15:30 - 18:30